Tumlehold - LUKKET - mere info kommer til jul.

Leg, motorik, leg med bold, sanglege, sanselege og meget mere.

For børn mellem 1 - 3 år og deres forældre, bedsteforældre eller andre voksne der skulle have lyst til at tage med

Holdet ledes af Mie Vestergaard

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram